top of page

Elektroléčba

Hydrogalvan

Končetinová koupel s čtyřmi komorami představuje terapeutický postup, kde využíváme stejnosměrný elektrický proud. Tento proud indukuje změny v rovnováze iontů v proudu, což nám umožňuje cíleně terapeuticky ošetřit danou tkáň.

Tato inovativní metoda poskytuje efektivní péči zaměřenou na specifické poškozené tkáně.

hydrogalvan (2).jpg

Hydrogalvan je dostupný zde:

bottom of page