top of page

Elektroléčba

Kryoterapie

Jako kryoterapie se označuje skupina procedur s teplotou kolem 0°C a méně s cílem terapeutického účinku v cílové tkáni. Mezi hlavní terapeutické účinky patří zvýšení prahu bolesti (snížení bolesti), ovlivňuje hemodynamiku (proudění krve), mění lokálně charakter metabolismu (redukce ischemie na podkladě hypoxie), snížení rychlosti vedení nervů a snížení svalového tonu.

 

Vhodná je aplikace u bolestí spojených s pohybovým aparátem, primárně degenerativní změny skeletu, u pooperačních stavů, speciálně u mobilizace kloubních kontraktur. V rámci našeho pracoviště je vám poskytována terapie na přístroji BTL Cryoair mini Premium.

Kryoterapie

Kryoterapie je dostupná zde:

bottom of page