top of page
Zákrok | Rehabilitace VITAL

Elektroléčba

Magnetoterapie

Jedná se o aplikaci elektromagnetického pole s potlačenou elektrickou složkou a cílením na složku magnetickou. Převažuje efekt způsobeným pulzní modifikací magnetického pole, ta má za následek změny ve vlastnostech tkání.

 

Mezi hlavní terapeutické účinky patří analgetický (tlumící bolest, vyplavení endorfinů), trofotropní (rozšíření kapilárního řečiště), zlepšení hojení kostí (aktivace kostních buněk), hydratace tkání kyselinou hyaluronovou, vliv na aktivitu prekapilárních svěračů (vazokonstrikce a vazodilatace) se společným výsledkem a to zlepšením hojení cílové tkáně. V rámci našeho pracoviště jevám poskytována terapie na přístroji BTL Premium.

Lůžka | Rehabilitace VITAL
bottom of page