top of page
Zákrok | Rehabilitace VITAL

Elektroléčba

Laser

Co je to laser? Jedná se o emitor (zdroj, který vyzařuje) světla  charakterizovaného specifickými vlastnostmi, mezi které se řadí monochromatičnost (stejná vlnová délka fotonů), koherence (laser funguje jako jedna dlouhá spojitá intenzivní světelná vlna), směrovost, společně s intenzitou. Všechny tyto vlastnosti jsou následně využity s cílem co největšího terapeutického efektu v cílové tkáni.Efekt laseru ve fyzikální terapii, jako součásti rehabilitační procesu, je primárně trofotropní, tedy ovliňující přímo výživu tkání a jejich růst. Tohoto efektu je dosaženo skrze předávání energie přímo cílové tkáni, ve které je zpracována na buněčné úrovni mytochodriemi fibroblastů. Vhodná frekvence aplikace terapie laserem je 3 krát týdně, intenzitu a dobu trvání, případně také počet opakování stanovuje váš ošetřující fyzioterapeut.

Vital_Usti-n-O_019.jpg

Laser je dostupný zde:

bottom of page